Framtiden är nu, inte sen

Det är viktigt att förstå att vi behöver tänka på framtiden. Det räcker inte att göra bättre val senare i livet utan vi behöver tänka smart och det är nu. Framtiden är på något vis här eftersom vi hela tiden påverkas av våra val, bara att konsekvenserna kan ta lite längre tid.

Tack vare ett otroligt givande samarbetsavtal med Rexel Energeasy Solar erbjuder Combiconsult ett helt unikt koncept i form av solpaneler till hela Stockholm för att tillgodose behovet av förnyelsebar energi och därmed ett bättre framtidstänk. Att vara så beroende av fossila bränslen som vi är idag är inte hållbart. Vi behöver ersätta dessa med miljövänliga och förnybara energikällor och därmed börja fokusera på vind, vatten men framförallt sol. Vi behöver sikta mot ett resultat som landar i minskad miljöförstörelse samtidigt som vi förhindrar de globala klimatförändringarna och ökar de allmänna hälsoaspekterna.

Men varför just solenergi med solceller?

Jo, det kan jag självklart berätta för dig. I Sverige finns det nämligen möjlighet att producera mer el än vad vi förbrukar genom montering av solpaneler. Det är så fantastiskt att vi hade kunnat producera upp till det dubbla av det vi förbrukar om det hade monterats solpaneler på mindre än hälften av alla tak vända åt söder. Du som privatperson hade heller inte påverkats av höjda elpriser eftersom solpaneler gör delar av energipriset oförändeligt.

Att leverera solpaneler till hela Stockholm blir till en del av Combiconsults alla meriter som dem kan sätta på sitt cv. Du kan enkelt läsa mer via deras hemsida men även kontakta dem om du har fler frågor. Det viktiga är att fokusera på att framtiden är nu och att dina beslut kring både energi och miljö påverkar hur ditt liv kommer se ut i framtiden. Solpaneler för en ljusare framtid.