Solcellspaneler & inverkan på miljön

Många frågor som uppkommer gällande solceller och solcellspaneler är just den om hur miljövänliga dessa egentligen är. Det har dock visat sig att det som påverkar miljön mest när det gäller solpaneler är själva tillverkningsprocessen. Men om du ska jämföra med hur mycket energi du faktiskt får ut av en solcellspanel under hela dess livslängd så det väldigt lite energi ändå som går åt vid framställningen. Ett exempel från norra Europa visar att det tar ca 2,5 år att framställa energin som går åt till att producera en solcellspanel med en livslängd på över 25 år. Du kan själv räkna ut att den hämtar hem energiförbrukningen väldigt snabbt.

Hur vet vi att solceller är bra?

Ett annat sätt att räkna ut kostnadsbesparingen av investeringen i solcellspaneler, är att räkna på vad den andra typen av elproduktion kostar i förhållande till vad solelen kommer att generera för utgifter. Om man kikar på till exempel kol- och gaskraft som har relativt höga kostnader, är det ofta just denna elproduktion som ersätts på grund av alldeles för höga förbrukningskostnader till förmån för solceller. En annan aspekt i solcells-frågan är oron för att materialen till solcellerna inte kommer att räcka till om produktionsenheterna blir för höga.  Men där kan ni vara lugna, för hela 95% av de solceller som tillverkas i världen är gjorda på kisel. Som i sin tur är det näst vanligaste ämnet som finns i jordskorpan.

Är det effektivt att ha solceller i Sverige?

I Sverige får vi passa på att utnyttja vårt sommarväder då solen har flest timmar. Under vintertid, framförallt från november till februari står solen som lägst och då är produktionen inte vidare hög. Men har du solceller monterade så kan du faktiskt sälja ditt eventuella överskott den andra tiden på året och köpa under den tiden du inte får så mycket återvinning. I Sverige är förbrukningen av el ganska jämn över året, inte minst på dagen när alla företag har produktionen igång.