Lär dig mer om brandfarliga arbeten!

Att jobba som svetsare, med lödning, torkning eller något annat yrke som innebär uppvärmning av något kan innebära flera risker. Man jobbar med redskap som måste skötas på rätt sätt och är rutiner som kräver stor säkerhetsgaranti. Ingen, varken arbetsgivare eller anställd, vill att en olycka ska uppstå och därför är får du nu chansen att lära sig mer om brandfarliga arbeten.

Nu startar nämligen en ny utbildning just med syfte att stärka utförare om att arbeta mer brandsäkert. Detta är en utbildning som SVEBRA (Svenska Brandsäkerhetsföretag) och Sveriges Byggindustrier tillsammans tagit fram och finns nu till för företagen som vill förmedla budskapet till sina arbetsgrupper så som till sina alla anställda individer – lär dig mer om brandfarliga arbeten!

Utbildning och kvalité

Utbildningen, som tidigare erbjudits som Brandskyddsföreningens kurs ”Heta arbeten” har nu utvecklats och tagits fram för att vara anpassad för förhållanden i olika branscher. Man har tagit hjälp av flera experter på området just för att kunna hålla den kvalitet som man kräver och för att dessutom kunna utfärda och lämna ut ett certifikat enligt försäkringsbolagens alla villkor. Själva målsättningen i grund och botten har handlat om att ta fram detta koncept men också minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer av kursen men också för den som väljer att utföra den.

Det krävs med andra ord numera ett giltigt certifikat för att ens få utgöra tillfälliga arbeten med risk för brand, skriva tillstånd eller vara brandvakt. Man får med utbildningen god förståelse för risksituationer på just sin egen arbetsplats och kan efter kursen direkt tillämpa kunskaperna i sitt dagliga arbete. Man gör också i slutet av kursen ett certifieringstest just för att hålla kvalitén och med godkänt resultat så är man helt enkelt behörig att utföra arbetet.

 

Kommentarer är stängda.